Công ty TNHH TMDV Du Lịch KHÁNH DUY
98 Hoàng Hoa Thám, Tp.Nha Trang
Điện thoại : (84-258) 3527023 – 3525273
Email : info@khanhduyhotelnhatrang.com.vn 
www.khanhduyhotelnhatrang.com.vn

——————–o0o——————–

Số tài khoản của KHÁNH DUY HOTEL

Chủ tài khoản : NGUYỄN THỊ THU HÀ
Số tài khoản : 0061000596904
Ngân hàng : Vietcombank chi nhánh Nha Trang