Công ty TNHH TMDV Du Lịch KHÁNH DUY
98 Hoàng Hoa Thám, Tp.Nha Trang
Điện thoại : (84-258) 3527023 – 3525273
Email : info@khanhduyhotelnhatrang.com.vn 
www.khanhduyhotelnhatrang.com.vn