DNTN KHÁNH DUY
28E Hoàng Hoa Thám, Tp.Nha Trang
Điện thoại : (84-58) 3527023 - 3525273
Fax : (84-58) 3523260
Email : info@khanhduyhotelnhatrang.com.vn
www.khanhduyhotelnhatrang.com.vn

 
     
 
Copyright 2009 © Khanh Duy Hotel. All right reserved.